ცისარტყელა 3.02.

დღევანდელი გაკვეთილი სახალისო იყო მე-2-ე კლასში, ბავშვებმა გააკეთეს მატარებელი ცისარტყელას ფერებში, თითო მოსწავლეს ევალებოდა ცისარტყელას თითო ფერის ვაგონის შექმნა, რასაც თავი კარგად გაართვეს და შედეგად ასეთი მხიარული მატარებელი მივიღეთ.

ისაც კარგად იციან, რომ ცისარტყელა ცაზე ჩნდება წვიმის შემდეგ, როდესაც მზე გამოდის, რადგან მზის სხივი გაივლის წვიმის წვეთში და იშლება 7 ფერად.

ასეთი ყოჩაღები არიან ❤

Advertisements

ეთნოგრაფიულ მუზეუმში…

წელს, მეორე სემესტრის შუა პერიოდში, 5 კლასში ერთ-ერთი გაკვეთილი შეეხებოდა ჩვენთვის მტკივნეული კუთხის – აფხაზეთის ხელოვნებას. გაკვეთილის მსვლელობის დროს ბედიის ბარძიმის, მოქვის სახარების, ბიჭვინთის ტაძრისა და მოზაიკების და ახალი ათონის და წმინდა სვიმონ კანანელის საფლავის გვერდით ვახსენეთ დოლმენი, სამარხი ნაგებობის ტიპი ძველ აფხაზეთში, რომელიც ძვ.წ-აღ-ის III – II ათასწლეულებში იყო გავრცელებული და რომელიც საგვარეულო სამარხს წარმოადგენდა. რათქმაუნდა ჩამოთვლილ კულტურის ძეგლთაგან დოლმენი ყველაზე უმნიშვნელო შეიძლება მოგვეჩვენოს, მაგრამ მას შემდეგ რაც მათ გაიგეს რომ მისი ნახვა შეიძლებოდა თბილისის გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, მათი სურვილი ენახათ ის იმდენად ძლიერი იყო რომ აუცილებლად უნდა წავსულიყავით.

20 მაისს მე და კლასის დამრიგებელი ბავშებთან ერთად გავემართეთ სწორედ მის სანახავად. დოლმენამდე სანამ ახვალ, მუზეუმში ჯერ უნდა გაიარო იმერული ჯარგვალი, იმერული ოდა სახლი, კოლხური ოდა, მეგრული, სამცხე-ჯავახეთის დარბაზი და აი მის ძირში, არქეოლოგიურ კუთხეში განთავსებულია სწორედ ეს სამარხი ნაგებობა. ბავშვები დიდი აღტაცებით ათვალიერებენ და იღებენ ფოტოებს. დღემ შედეგიანად ჩაიარა. გაკვეთილის განმტკიცება მოხდა ადგილზე.

ღია ინტეგრირებული გაკვეთილი

თარიღი 25.03.2016
საგანი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
პედაგოგი სოფიო ჯანგულაშვილი
გაკვეთილის თემა კიდევაც დაიზრდებიან
სწავლების საფეხური/კლასი დაწყებითი – 5 კლასი
მოსწავლეთა პროფილი 23
კლასის ორგანიზება ინდივიდუალური, გუნდური
ინტეგრირებული საგნები სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, ქართული ენა და ლიტერატურა (ს. ჯანგულაშვილი, ე. ხაჩიძე)
გაკვეთილის მიზანი მოსწავლეს გამოვუმუშავოთ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმის, ანალიზის და მისი დედააზრის ამოკითხვის უნარი, პირველწყაროსთან – ლიტერატურულ ნაწარმოებთან მისი მიმართების გაანალიზების უნარ-ჩვევა
შესაბამისობა სტანდარტთან ხელოვნება

ს.გ. 5.10

#3. მსჯელობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ცალკეული ნიმუშის დანიშნულებაზე.

ს.გ.5.11

#1. ამოიცნობს ისტორიულ ან ლიტერატურულ პერსონაჟებსა და ისტორიულ მოვლენებს ხელოვნების ნიმუშებში

ქართული ლიტერატურა

ს.გ.5.9

#2. ავლებს პარალელს თემატურად მსგავს ნაწარმოებთან

დრო 45 წუთი
გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალობა გაკვეთილზე გაკეთებული კავშირებით ისინი გამოიმუშავებენ უნარს, როგორ დააკავშირონ ერთ საგანში მიღებული ცოდნა მეორესთან –  ასევე როგორ გამოიყენონ ცხოვრებაში საკუთარი ცოდნა რომელიმე სხვა სფეროში ან სხვა გარემოში გადატანით – ტრანსფერის უნარი.
წინარე ცოდნა მოსწავლეები იცნობენ ქანდაკებას, როგორც ერთ-ერთ დარგს სახვითი ხელოვნებისას, იციან ქართული ხალხური ლექსები  „კიდევაც დაიზრდებიან“ და „ვეფხი და მოყმე“.
შეფასება განმსაზღვრელი შეფასება რუბრიკის საშუალებით(პრეზენტაციის და გაკვეთილში ჩართულობის შეფასება) იხ. დანართი 1 და 2
თემები, რომელთა ინეგრირებაც ხდება გაკვეთილზე ქანდაკებების „კიდევაც დაიზრდებიან“ და „ვეფხი და მოყმე“ დაკავშირება ამავე სახელწოდების ლექსებთან ქართული ფოლკლორიდან
სწავლების სტრატეგიები გონებრივი იერიში

აქტიური ლექცია

კითხვა-პასუხი

უნარები ხელოვნების ნაწარმოების აღქმის, ანალიზის, მისი დედააზრის ამოკითხვის უნარი, ლიტერატურულ ნაწარმოებთან დაკავშების უნარი – ტრანსფერის უნარი
რესურსი სახელმძღვანელო 5 კლასი, ხელოვნება; ილუსტრაციები ქანდაკებების გამოსახულებით, ცარცი, დაფა, მარკერი, მაგნიტური დაფა

ელექტრონული რესურსი:

http://janelidze123.blogspot.com/p/blog-page_8500.html

http://saqartvelosganatlebissaministro.blogspot.com/

გაკვეთილის მსვლელობა
  • კლასის ორგანიზება – 2წუთი
  • საშინაო დავალების პრეზენტაცია(ზეპირი) (გაკვ.40 სურათი და შთაბეჭდილება და რამდენიმე კითხვა განვლილი მასალიდან)

10 წუთი

(მოსწავლეებისთვის გაკვეთილის თემისა და მიზნის გაცნობაწინასწარ გამოკრულ ფორმატზე ან დაფაზე)

  • 1 ფაზა. გამოწვევა  – გონებრივი იერიში- 5-7 წუთი
  • რა არის გამოსახული, რას ხედავთ მოცემულ ილუსტრაციებზე?(მოკლე აღწერა და დაფაზე მახასიათებლების ჩამოწერა მოსწავლის მიერ)

(დაფაზე გაკრულია ილუსტრაციები შესაბამისი განმარტებითი წარწერებით)

2 ფაზა. წვდომა – მინი ლექცია -3 წთ.

კითხვა-პასუხი – 10-12 წთ

წყვილებში მუშაობა – 5 წუთი

  • მოსწავლეებისთვის მერაბ ბერძენიშვილისა და ელგუჯა ამაშუკელის ქანდაკებების და ბიოგრაფიის მცირე მონაკვეთების გაცნობა
  • კითხვაპასუხი: რომელი ლექსი იწყება ფრაზით „კიდევაც დაიზრდებიან? (ამბბობენ ლექსს) თქვენი სიტყვებით გადმოეცით ამ სტროფის შინაარსი. გაიაზრეთ რას ნიშნავს- ჯავრი შასჭამონ მტრისანი? როგორ გადმოსცა ავტორმა ამ ლექსის არსი? რამდენად შეესაბამება ქანდაკება ლექსის შინაარსს?
  • რომელი ნაწარმოების მიხედვით შექმნა ე. ამაშუკელმა ქანდაკება ვეფხი და მოყმე?მოვყვეთ მოკლედ ბალადის შინაარსი. რა არის ამ ბალადაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? რამდენად შეესაბამება ე. ამაშკელის ქანდაკება ლექსის შინაარსს?

წყვილში მუშაობა: მე რომ ხელოვანი ვიყო – როგორ ნაწარმოებს შევქმნიდი ამ თემაზე? დავხატავდი თუ გამოვაქანდაკებდი, შევცვლიდი თუ არა რამეს და რას.

(ყველას აზრის მოსმენა)

3 ფაზა. რეფლექსიაშემაჯამებელი კითხვები – 5 წთ

საშინაო დავალება – 2 წუთი

T დიაგრამა- რა გავაკეთეთ და როგორ – 2 წუთი

შეფასება – 2 წუთი

რა იყო ჩვენი გაკვეთილის თემა? ვისი შექმნილია ქანდაკება „კიდევაც დაიზრდებიან“? რომელ წელს შეიქმნა?რის მიხედვით შექმნა მოქანდაკემ ის? ვის ეკუთვნის „ვეფხის და მოყმის“ ქანდაკება? რომელ წელს შეიქმნა? რის მიხედვით გამოაქანდაკა ავტორმა? რა თემაზე ყოფილა ორივე მათგანი შესრულებული?რა დავაკავშირეთ დღევანდელ გაკვეთილზე ერთმანეთთან?

  • გაკვეთილის ჩანიშვნა და საშინაო დავალების მიცემა

(ხელოვნება 5 კლასი, გვერდი 68, გაკვეთილი 39 – კიდევაც დაიზრდებიან.

სამუშაო რვეული გვ.47 – გამოთქვი შენი მოსაზრება აქ წარმოდგენილი ქანდაკებების შესახებ წერილობით)

T დიაგრამა – რა გავაკეთეთ და როგორ

●მოსწავლეთა შეფასება – პრეზენტატორების შეფასება და გაკვეთილში ჩართულობის შეფასება განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენებით

უკუკავშირი თვითშეფასება და

კოლეგების უკუკავშირი( გაკვეთილის შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით) დანართი 3-4

დანართი 1

საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობის შეფასების  რუბრიკა

ქულები და კრიტერიუმები 9–10 7–8 4–5–6 1–2–3
აქტიური მონაწილეობა ყოველთვის მონაწილეობს  და სწორად პასუხობს დასმულ შეკითხვებს. ყოველთვის მონაწილეობს და  პასუხობს დასმულ შეკითხვებს. ხშირად მონაწილეობს და ზოგჯერ   პასუხობს დასმულ შეკითხვებს იშვიათად  ან საერთოდ არ მონაწილეობს საგაკვეთილო პროცესში.იშვიათად პასუხობს შეკითხვებს.
გამართული და სწორი მეტყველება გამართულად მეტყველებს, აქვს მდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ–გამომსახველობით საშუალებებს გამართულად მეტყველებს და იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს. მეტ–ნაკლებად გამართულად საუბრობს არ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს
საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოდგენა ყოველთვის დამაჯერებლად და არგუმენტირებულად წარმოადგენს თავის მოსაზრებას თითქმის ყოველთვის ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას ხშირად ახერხებს საკუთარი აზრის დასაბუთებას უჭირს გამართულად საუბარი, ხშირად ვერ ასაბუთებს საკუთარ აზრს
სხვისი აზრის პატივისცემის დემონსტრირება უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით. კორექტულია და ამჟღავნებს სხვისი აზრის მიმართ  პატივისცემას უსმენს სხვებს და საკუთარ მოსაზრებას გამოთქვამს მოსმენილზე დაყრდნობით. უსმენს სხვებს და აცდის საუბრის დამთავრებას არ უსმენს სხვებს

და არ აცდის საუბრის დამთავრებას

დანართი 2

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

 

ქულები და კრიტერიუმები მაღალი 9-10 საშუალოზე მაღალი 7-8 საშუალო 5-6 საშუალოზე დაბალი 3-4 დაბალი 1-2
გამართული და სწორი მეტყველება გამართულად მეტყველებს; აქვს მდიდარი ლექსიკა; შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ-გამომსახველობით საშუალებებს გამართულად მეტყველებს; იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს. იცავს მართლმეტყველების წესებს. მეტ-ნაკლებად გამართულად საუბრობს. იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს. უჭირს ციისგამართულად საუბარი
სათქმელის ნათლად და ლოგიკურად გადმოცემა სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად; საკითხს აშუქებს ამომწურავად და თანმიმდევრულად სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად; საკითხს აშუქებს თანმიმდევრულად. სათქმელს გადმოსცემს გასაგებად. სათქმელს გადმოსცემს ნაწილობრივ გამართულად უჭირს სათქმელის გამართულად გადმოცემა
კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა ადეკვატურად და ამომწურავად პასუხობს კითხვებს. ადეკვატურად პასუხობს კითხვებს პასუხობს კითხვების ნახევარზე მეტს. ვერ პასუხობს კითხვების ნახევარს ვერ პასუხობს კითხვებს

დანართი 3

თვითშეფასების ცხრილი

კრიტერიუმები შეფასება (1, 2, 3 )
1. მოსწავლეები იყვნენ ჩართულები საგაკვეთილო პროცესში;
2. გაკვეთილზე მოსწავლეები ყურადღებით მისმენდნენ;
3. მივეცი საშუალება მოსწავლეებს გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრებები.
4. საკმარისი მასალა მქონდა მოგროვილი ახალი მასალის ასახსნელად;
5. სწორად გადავანაწილე დრო გაკვეთილის მსვლელობისას ;
6. სწორად მქონდა შერჩეული აქტივობები და მეთოდები საგაკვეთილო პროცესში;
7. ჯგუფებში მოსწავლეების გაადნაწილება მოვახდინე დემოკრატიულად;
8. დისკუსიის დრო შევძელი კლასის მართვა;
9. მოსწავლეებს ახალი გაკვეტილი ავუხსენი გასაგებად;
10. სახლში მიცემული დავალება ჩემი მოსწავლეებისათვის არის საინტერესო
11. დებატების დროს მოსწავლეები იცავენ მთავარ პრინციპს-არ ჩხუბობენ, კამატი არ გრძელდება სხვა გაკვეთილებზეც;
12. ჯგუფური მუშაობისას შემიძლია შევქმნა კონკურენტუნარიანი გარემო, შეფასების შემდეგ მოსწავლეები არ უპირისპირდებიან ერთამნეთს;
13. ვაცნობიერებ პასიხისმგებლობა თითოეული მოსწავლის პიროვნულ და სოციალურ განვითარებაზე
14. ვაცნობიერებს კლასისსტრუქტურაში მოსწავლეთაარაფორმალური

როლების მნიშვნელობას დახელს ვუწყობ საკლასო ერთობისშექმნას;

15. ვიცი დროის მართვის ეფექტიანი სტრატეგიები

 

კრიტერიუმები /ქულები 1 2 3
1 გაკვეთილის მიზანი გასაგები, კონკრეტული და რეალისტური იყო
2 აქტივობები ემსახურებოდა მიზნის მიღწევას
3 გაკვეთილის დაწყება იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას
4 მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმა ხელს უწყობდა მიზნის მიღწევას
5 გამოყენებული რესურსები იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას და აქტიურ ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში
6 შეფასების შედეგად მიღებული შედეგები შეესაბამებოდა მიზანს
7 გათვალისწინებული იყო მოსწავლეთა ინტერესები და შესაძლებობები
8 ჩემი საუბარი არ აჭარბებდა მოსწავლეთა საუბარს
9 ვიჩენდი ყველა მოსწავლისადმი თანაბარ ყურადღებას
10 ვიყენებდი აქტიური მოსმენის ტექნიკას
11 ვაძლევდი მოსწავლეებს განსაზღვრულ დროს კითხვებზე პასუხის გასაცემად

დანართი 4

კოლეგების შეფასების ფურცელი

მასწავლებლის სახელი გვარი———————-

# კრიტერიუმები კარგი საშუალო ცუდი
1 მიზნების,აქტივობებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესაბამისობა
2 მიღწევის საშუალებები იწვევს მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას
3 მოსწავლეების ჩართულობის დონე პრეზენტაციაში
4 რამდენად პოზიტიურია სასწავლო გარემო
5 მასწავლებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან (მიმართვის ფორმები)
6 მოსწავლეების ყოფაქცევის მართვა
7 მოსწავლეთა შორის ურთიერთობის ორგანიზება
8 აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის ეფექტიანად გამოყენება
9 დროის მენეჯმენტი
10 სასწავლო და დამხმარე რესურსების გამოყენება
11 შეფასების (სქემების) რუბრიკების გამოყენება

საკლასო პროექტი – მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში

DSCN9659

საგანი ხელოვნება
კლასი 6
თარიღი 18.02.2016
თემა მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში
მიზანი მოსწავლის მიერ თეორიული ცოდნის ათვისებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხარისხის შემოწმება,სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის ძირითადი თავისებურებების ცოდნა. ჯგუფური სამუშაოს დაგეგმვა და შესრულება.
შედეგი/სტანდარტი ს.გ.6.5, ს.გ 6.6, ს.გ.6.7, ს.გ.6.12
რესურსი ფორმატები, ფერადი ფანქრები, ფოტოები-ილუსტრაციები,წებო, მაკრატელი
კლასის ორგანიზება ჯგუფური
უნარ-ჩვევა ინფორმაციის შეჯამებისა და პრაქტიკაში გამოყენების უნარის,თანამშრომლობის, პრეზენტაციის, ურთიერთპატივისცემის, სხვისი მოსმენის და აზრის პატივისცემის უნარ-ჩვევები
აქტივობა და დრო მასწავლებლის მითითებები-განმარტებები, მასალის განაწილება -5წთ

ჯგუფური სამუშაო -25წთ

პრეზენტაცია -10წთ

შეფასება -5წთ

შეფასება შეფასების რუბრიკა

 

ჯგუფური სამუშაოს შეფასების რუბრიკა

კრიტერიუმები ჯგუფის მუშაობა წარუმატებელია ჯგუფის მუშაობა დამაკმაყოფილებელია ჯგუფის მუშაობა წარმატებულია
ჯგუფის წევრების ჩართულობა მუშაობაში ყველა წევრი არ არის ჩართული უმრავლესობა ჩართულია ყველა ჩართულია
ურთიერთმოსმენისა და აზრის გაზიარების უნარი კამათობენ, არ უსმენენ ერთმანეთს და არის ხმაური, არ იზიარებენ ერთმანეთის აზრს ხმაურობენ, ნაკლებად იზიარებენ ერთმანეთის აზრს უსმენენ ერთმანეთს და იზიარებენ ერთმანეთის აზრს
ინსტრუქციის მიხედვით მუშაობა ზუსტად ვერ მიყვებიან ინსტრუქციას ნაწილობრივ მიყვებიან ინსტრუქციას მუშაობენ ინსტრუქციის მიხედვით
დროის ლიმიტის დაცვა ვერ ეტევიან განსაზღვრულ დროში უმნიშვნელოდ გააცდინეს დრო დაიცვეს დროის ლიმიტი
ლიდერის როლი ლიდერი ვერმართავს ჯგუფის მუშაობას ლიდერი ზოგჯერ ახერხებს მუშაობის წარმართვას ეფექტურად მართავს ჯგუფის მუშაობას

გაკვეთილის თვითშეფასების კრიტერიუმები

# კრიტერიუმები 1 2 3
1 გაკვეთილის მიზანი გასაგები,კონკრეტული და რეალისტური იყო
2 აქტივობები ემსახურებოდა მიზნის მიღწევას
3 გაკვეთილის დაწყება იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას
4 მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმა ხელს უწყობდა მიზნის მიღწევას
5 გამოყენებული რესურსები იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას და აქტიურ ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში
6 შეფასების შედეგად მიღებული შედეგები შეესაბამებოდა მიზანს
7 გათვალისწინებული იყო მოსწავლეთა ინტერესები და შესაძლებლობები
8 ჩემი საუბარი არ აჭარბებდა მოსწავლეთა საუბარს
9 ვიჩენდი ყველა მოსწავლისადმი თანაბარ ყურადღებას
10 ვიყენებდი აქტიური მოსმენის ტექნიკას
11 ვაძლევდი მოსწავლეებს განსაზღვრულ დროს კითხვებზე პასუხის გასაცემად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის სტანდარტი

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის სტანდარტი მუხლი

66. დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის პროფესიული უნარ-ჩვევები

ა) მიმართულება: შემოქმედებითობა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები:

ა.ა) ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების გამოყენება ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, განათება; შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა; დეტალი: პოზა, ჟესტი, გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);

ა.ბ) ნამუშევრის შექმნისას კომპოზიციური განაწილების პრინციპების (მთლიანობა, წონასწორობა, პერსპექტივა, პროპორცია, ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, თავშეყრის წერტილი, წინა და უკანა პლანი, მასშტაბი, სიმეტრია,) გამოყენება;

ა.გ) ნამუშევრის შექმნისას ცივი და თბილი, კონტრასტული ფერების, ფერთა გრადაციის გამოყენება (კოლორიტი, ფერის ინტენსივობა, ნახევარტონი, ფერი (ძირითადი, შედგენილი და სხვა);

ა.დ) სხვადასხვა მხატვრული ხერხის (შუქ-ჩრდილი, შტრიხი, ლაქა, ბლიკი და ა.შ.) საშუალებით საგანთა მოცულობის გამოსახვა;

ა.ე) სხვადასხვა მხატვრული ხერხის (შუქ-ჩრდილი, კონტრასტი, კომპოზიციური განაწილება, სხვადასხვაგვარი მონასმი, ფაქტურა, ლაქა, კოლორიტი და ა.შ.) და ეფექტების გამოყენებით ასოციაციების, ემოციების, იდეების გადმოცემა;

ა.ვ) სხვადასხვა ტექნიკის, პროცედურის (ტრადიციული ხელსაქმის სხვადასხვა სახეობის, ფერწერის, გრაფიკის, კოლაჟის, აპლიკაციის და ა.შ,) გამოყენება;

ა.ზ) კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება დიზაინის შესაქმნელად, პრეზენტაციის ჩასატარებლად;

ა.თ) სასკოლო რესურსის შექმნა (თეატრალური რეკვიზიტები სასკოლო სპექტაკლებისთვის, სასკოლო სტენდები, წიგნების აკინძვა, რუკები და სხვ.) და ადეკვატური გამოყენება;

ა.ი) ექსპერიმენტის ჩატარება ნამუშევრის შექმნისას (ხელოვნების ელემენტების, პრინციპების, სხვადასხვა მასალის, ტექნიკისა და პროცედურის გამოყენებით);

ა.კ) შემოქმედებითი იდეების პროდუცირების უნარი (მოსწავლის სტანდარტის მოთხოვნების და მოსწავლეთა შესაძლებლობების შეთავსებით სხვადასხვა ტიპის თემების, აქტივობების,  პროექტების ორგანიზება, ლოგიკური, შედეგზე ორიენტირებული თანმიმდევრობის დაგეგმვა და განხორციელება);

ა.ლ) მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო, კომფორტული, შემოქმედებითი და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა შემეცნებისა და შემოქმედების მოტივირებას;

ა.მ) სასწავლო რესურსების ორგანიზება; მოსწავლეთა შესაძლებლობების გათვალისწინება, თვითგამოხატვის საშუალების მიცემა, საინტერესო ამოცანების და აქტივობების შეთავაზება და სხვა);

ა.ნ) მოსწავლეების დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობის ორგანიზება (მოსწავლეთა ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა, ფუნქციების ადეკვატურად განაწილება, მეწყვილეთა ურთიერთდახმარების წახალისება).

ბ) მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

ბ.ა) ხელოვნების ნიმუშის, ავტორის, ეპოქის ამოცნობა;

ბ.ბ.) სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნების (მაგ.: ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა, შუა საუკუნეები, XV–XIX საუკუნეების დასავლეთ ევროპა) გარჩევა – ანალიზი, მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქის დამახასიათებელ ნიშნებზე, (კომპოზიციური განაწილება, კოლორიტი, ხაზი, ფორმა, შესრულების მანერა), თემატიკაზე, ეპოქათა შორის გავლენაზე და შემოქმედის ინდივიდუალობაზე. (ამ კუთხით ეგვიპტური, ანტიკური, შუა საუკუნეებისა და სხვა ეპოქის ხელოვნების შედარებითი ანალიზი, ნამუშევრის შინაარსის დაკავშირება ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციალურ და რელიგიურ კონტექსტთან (მაგ. დელაკრუას „თავისუფლება ბარიკადებზე“);

ბ.გ) სხვადასხვა მხატვრული სტილი, სტილისთვის დამახასიათებელი ნიშნების (ფორმა – მოცულობითი/ბრტყელი, გარემო – რეალური/ირეალური, პროპორციები, მასშტაბი – რეალური/უტრირებული, დარღვეული, და სხვ.) და ძირითადი მიმდინარეობების გარჩევა- ანალიზი; მსჯელობა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს კონცეფციებზე და ფორმებზე (ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა, რა ცვლილებები ხდებოდა ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, არქიტექტურა, დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები არსებობდა XX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე);

ბ.დ) სახვითი ხელოვნების დარგებისა და ჟანრების ამოცნობა-დახასიათება, მსჯელობა მათი წარმოშობისა და განვითარების ისტორიის შესახებ;

ბ.ე) სხვადასხვა ეპოქაში არსებული დომინანტური ხელოვნების დარგების ეპოქალური ანალიზი; 3 ბ.ვ) მსჯელობა დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების დარგებზე, მათი წარმოშობისა და განვითარების ისტორიაზე, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების დამზადების ტექნოლოგიასა და მასალაზე;

ბ.ზ) მსჯელობა-ანალიზი ქართული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ;

ბ.თ) კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ასპექტში გააზრების უნარი;

ბ.ი) ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსის ამოცნობა და დაკავშირება ცხოვრებისეულ, ლიტერატურულ, ისტორიულ, რელიგიურ სიუჟეტებთან; ნაწარმოების შინაარსისა თუ დეტალების სხვა საგნებში განვლილ სასწავლო მასალასთან დაკავშირება;

გ) მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:

გ.ა) ხელოვნების ნიმუშის ანალიზი და შეფასება:

გ.ბ) მსჯელობა ხელოვნების ნაწარმოების იდეის, შინაარსის, დანიშნულების, ფუნქციის შესახებ. ხელოვნების ნაწარმოების (ფერწერული ტილო, გრაფიკული ნამუშევარი, ფილმი, წარმოდგენა, პლაკატი, ნახატი, ქანდაკება, მემორიალი და სხვა) ამ კუთხით ანალიზი.

გ.გ) მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორ არის გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, განათება; შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა; დეტალი: პოზა, ჟესტი, გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);

გ.დ) მსჯელობა სხვადასხვა მხატვრული სტილისა და ძირითადი მიმდინარეობების შესახებ (გოთური, რომანული, მანიერიზმი, ბაროკო, როკოკო, კლასიციზმი, რეალიზმი, იმპრესიონიზმი, ავანგარდიზმი (ფოვიზმი, ფუტურიზმი და სხვა).

გ.ე) მოსწავლის წახალისება აზრის, იდეის გამოთქმისთვის; მოსწავლეთა თემატურ დისკუსიაში ჩაბმა და მათი აზრის ადეკვატური შეფასება.

გ.ვ) სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში განმარტება.

გ.ზ) სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა–ორგანიზება: კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, საკლასო და სასკოლო გამოფენა, თემატური პრეზენტაცია, ზეიმი, სპექტაკლი, ექსკურსიები მუზეუმებში, გალერეებში, ქალაქგარეთ.

მუხლი 67. დაწყებითი და საბაზო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის პროფესიული ცოდნა

ა) სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები: 4

ა.ა) ხაზი, შტრიხი, მონასმი, ფერი (ძირითადი, შედგენილი, კონტრასტული ფერები, კოლორიტი, ფერის ინტენსივობა, ნახევარტონი), შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პროპორციები; კომპოზიციური განაწილების საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი, წინა და უკანა პლანი) სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი.

ბ) ტექნიკა და პროცედურა:

ბ.ბ.) ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის პლასტიკა, მოზაიკა, კოლაჟი, კონსტრუქცია, ანაბეჭდი, კომპიუტერული ტექნოლოგიები; დეკორატიულ- გამოყენებითი საგნების დამზადება ქაღალდის, თიხის, ქსოვილის, ხის, ლითონის და სხვა (მაგ. ბუნებრივი) მასალით.

გ) საქართველოს ხელოვნება და კულტურა:

გ.ა) ინფორმაცია ქართული ხელოვნების შესახებ (საქართველოს ისტორიული და კულტურული ძეგლების შესახებ, სახვითი ხელოვნების ქართველ მოღვაწეებსა და მათ შემოქმედებაზე); ქართული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა, კერამიკა, მინანქარი, ოქრომჭედლობა, ჭედურობა და სხვ. ამ ჭრილში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის თავისებურება, ხალხური რეწვა.

დ) მსოფლიოს ხალხთა ხელოვნება და კულტურა:

დ.ა) სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნება (პირველყოფილიდან პოსტმოდერნიზმამდე), სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგების ანალიზი;

დ.ბ) ეპოქის ისტორიული, სოციალური, რელიგიური და პოლიტიკური კონტექსტი და მისი გავლენა მომდევნო პერიოდის ხელოვნებაზე;

დ.გ) თანამედროვე ხელოვნების კონცეფციები, მიმდინარეობები და ფორმები (ტექნოლოგიები, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) ხელოვნების როლი საზოგადოების ცხოვრებაში.

დ. დ) სხვადასხვა მხატვრული სტილი და ძირითადი მიმდინარეობები ხელოვნებაში:

დ.ე) ბიზანტიური, გოთური, რომანული, ბაროკო, როკოკო, მოდერნი; კლასიციზმი, რეალიზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი, აბსტრაქციონიზმი, კუბიზმი, ფოვიზმი, ფუტურიზმი და სხვა.

ე) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლესი კონცეფციები და ფორმები: 5

ე.ა) ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა, ცვლილებები ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, არქიტექტურა, დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები ცვლიდა ერთმანეთს XX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე.

ვ) სახვითი ხელოვნების დარგების და ჟანრების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. ვ.ა) ხელოვნების ისტორიის ელემენტარული საფუძვლები; კონკრეტული ჟანრის სხვადასხვა ეპოქის ან ავტორის ნამუშევართა შედარებითი ანალიზი.

ზ) გამოყენებითი ხელოვნების დარგები.

ზ.ა) მატერიალური კულტურის ისტორიის ელემენტარული საფუძვლები; ცალკეული დარგების განვითარების ისტორია, დანიშნულება, სპეციფიკა, მასალა, ისტორიული და თანამედროვე ნიმუშები.

მუხლი 68. სწავლების მეთოდები

ა) სასწავლო პროცესის დაგეგმვა:

ა.ა.) სტანდარტის მოთხოვნების გათვალისწინებით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა და სასწავლო პროცესის დაგეგმვა; დასახული მიზნების შესაბამისი, სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მქონე დავალებების და სავარჯიშოების შერჩევა ან შედგენა, რათა მოსწავლეები ეტაპობრივად მოემზადონ დასახული გრძელვადიანი მიზნის განსახორციელებლად; ა.ბ) სასწავლო მიზნის განხორციელებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების (პრაქტიკული, საინტერპრეტაციო, ანალიზის, კვლევის, საპრეზენტაციო, საკომუნიკაციო და სხვ.) დადგენა და ხელოვნების საგნობრივ პროგრამაზე დაფუძნებული ისეთი სასწავლო გეგმის შედგენა, სადაც მოსწავლე სასწავლო პროცესის აქტიური მონაწილეა და რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა ცოდნას, ინტერესებს, შესაძლებლობებს, შეხედულებებსა და გამოცდილებას;

ა.გ) აქტივობების დაგეგმვა, რომელიც ხელს უწყობს: მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობას, ხელოვნების ნიმუშების აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას, ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლას, გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარების გამომუშავება-განვითარებას;

ა.დ) სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი ჯგუფური სამუშაოს დაგეგმვა (მაგ.: პროექტი, აქტივობა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, ინტერდისციპლინური აქტივობები/პროექტები), მიზნების განსაზღვრა, სხვა საგნებთან კავშირის დადგენა, მიზნების შესაბამისი იდეის/თემისა და დავალების შერჩევა, მონაწილეთა რაოდენობისა და ფუნქციების, განხორციელების ეტაპების, გზებისა და საშუალებების განსაზღვრა; 6

ა.ე) გაკვეთილისათვის შერჩეული სავარჯიშოების/დავალებების განსახორციელებლად საჭირო დროის განსაზღვრა, თითოეული აქტივობის მსვლელობის ეტაპების დაგეგმვა და სწავლების ორგანიზების სათანადო ფორმების შერჩევა: ჯგუფური, წყვილური, ინდივიდუალური, მთელი კლასის მონაწილეობით მუშაობა; შეფასების მიზნებისა და სტრატეგიების განსაზღვრა.

ბ) სასწავლო პროცესის წარმართვა:

ბ.ა) გაკვეთილების ჩატარება გეგმის მიხედვით;

ბ.ბ) ისეთი ხერხების გამოყენება, რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივირებას გასაცნობი მასალის მიმართ: მასალის და აქტივობის შერჩევისას მოსწავლეთა შესაძლებლობისა და ინტერესების გათვალისწინება, წინმსწრები სამოტივაციო აქტივობების შემუშავება – ვარაუდების გამოთქმა, მოსწავლის პირად გამოცდილებასთან შინაარსის/ინფორმაციის დაკავშირება, მოსწავლის ცოდნის გააქტიურება, საინტერესო ამოცანების დასმა, აზრის გამოთქმის, მსჯელობის წახალისება და სხვა;

ბ.გ) მოსწავლეთა მოტივირება სხვადასხვა სახის აქტივობაში ჩასაბმელად: მოსწავლის ინტერესებთან და მის პირად გამოცდილებასთან დაკავშირებული თემების/ საკითხების შერჩევა, თვითგამოხატვისა და არჩევანის (თემა, მასალა, გამომსახველობითი ხერხები და სხვ.) საშუალების მიცემა, საინტერესო დავალებების შეთავაზება და სხვა;

ბ.დ) ხელოვნების საგნობრივ პროგრამაზე დაფუძნებული სწავლა-სწავლების ისეთი ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლეებისათვის ამოცანების/პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარ-ჩვევის განვითარებაზე:

ბ.ე) მოსწავლეებისთვის გრძელვადიანი პროექტის დაგეგმვა და ეტაპობრივად განხორციელება: მიზნის განსაზღვრა, იდეების გენერაცია-დახარისხება, დაგეგმვა, მოდელებზე დაკვირვება, საჭირო მასალის თავმოყრა/მოძიება, ჩანახატის, ესკიზის შექმნა მომავალი ნამუშევრისათვის, შედეგის გაუმჯობესება-გადამუშავება, თვითშეფასების/თანაშეფასების, მეწყვილესთან აზრის გაცვლის, ურთიერთდახმარების გზით და სხვა;

ბ.ვ) ისეთი ხერხების გამოყენებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ თითოეული მოსწავლის ჩაბმას საკლასო აქტივობებში: დიფერენცირებული მოთხოვნების წაყენება მოსწავლეთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით, სხვადასხვა ტიპის და სირთულის ამოცანების დასმა, კლასში პასუხების/მოსაზრებების შედარება-გაანალიზების ხელშეწყობა, საკამათო საკითხებზე დისკუსიის წახალისება და სხვა;

მუხლი 69. შეფასება 7

ა) განმავითარებელი შეფასების გამოყენება მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესების მიზნით: მოსწავლის კომპეტენციის შემოწმება ცოდნის ათვისების სამივე დონეზე (I.ოპერაციის წვდომა; II. ოპერაციის გავარჯიშება; III. ოპერაციის დაუფლება), კონკრეტული პრობლემების წარმომშობი მიზეზების გამოვლენა და სათანადო აქტივობების დაგეგმვა მათ აღმოსაფხვრელად;

ბ) განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება ცოდნის ათვისების მესამე დონეზე;

გ) მოსწავლეთა მრავალმხრივი განვითარების უზრუნველსაყოფად სასწავლო პროცესში შეფასების მრავალფეროვანი კომპონენტების გამოყენება;

დ) სასწავლო მიზნებისა და შეფასების სტრატეგიების ურთიერთშეთანხმება: მიზნების შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმების და ხერხების შერჩევა/შემუშავება;

ე) მოსწავლეთა ჩართვა შეფასების კრიტერიუმების შემუშავების, თვითშეფასებისა და თანაშეფასების პროცესში; ხელშეწყობა, რომ მათ დამოუკიდებლად განსაზღვრონ ვ) სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები, საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეები, აღმოფხვრან ხარვეზები, მოიძიონ პრობლემათა გადაჭრის გზები და სხვა;

ზ) მომავალი სასწავლო პროცესის დასაგეგმად შეფასების მონაცემების გამოყენება;

თ) მოსწავლეთა საჭიროებების, პროგრესისა და მიღწევების აღნუსხვა, ანალიზი და ანგარიშის სახით წარმოდგენა;

ი) საკუთარი პედაგოგიური საქმიანობის შეფასება;

კ) შეფასებისა და თვითშეფასების მონაცემების გამოყენება მომავალი სასწავლო პროცესის დასაგეგმად.